AAGB's Social Link Pages

Blogger Tips And Tricks|Latest Tips For BloggersFree BacklinksBlogger Tips And Tricks

AA37:Akiyesi i. .......Ta nika? sebi Ara ni ika! /2.

Gbogbo eya ara wa lo ni ika tie oju nika,enu nika,imu nika,

 

ahan nika,eti nika ati bebe lo sugbon ika oju loga buruju koda

ogun hun be e pelu ki oluwa gba wa lowo ara wa tori awa ni ota ara

wa mo she bi eyan eleran ara ni ka gbogbowa la lara gbogbo wa 

nika.

IKANIANS ni wa, gbogbo ara kiki ika.

Ese te e teti simi.

Aku apero o o o.

Ema shalai fi ero o yin han ninu comments o. 

Thank you for listening and watching! 

We are new SUBSCRIBE! LIKE! SHARE!

Do feel free to comment your take on today's call for Akiyesi i.Aku eto o o o.
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks